Voor mijn kind met diabetes

Veel ouders waarvan zoon of dochter is gediagnosticeerd met type 1 diabetes, vragen zich af: waarom gebeurt dit met mijn kind? hoe kan ik het beste helpen? hoe kan hij of zij zijn of haar oude leven weer oppakken? In het begin lijkt het vaak alsof er meer vragen dan antwoorden zijn.
 
Voor ouders is de gezondheid van hun kinderen heel belangrijk. De diabetesbehandeling voor kinderen met type 1 diabetes is bedoeld om het risico op langetermijncomplicaties die ontstaan door hoge bloedglucosewaarden te verminderen en hypoglykemie te voorkomen.
 
Lees de uit het leven gegrepen verhalen van ouders van kinderen met type 1 diabetes en ontdek hoe zij de controle steviger in handen hebben gekregen.

Verhalen van gebruikers

Voor mijn kind met diabetes

Tess, Anna's dochter, met haar pomp heeft ze sinds 2008 een betere controle

Toen Tess 15 maanden was, zag ik haar drinken uit het zwembadje in onze tuin. Ze was nog te jong om te zeggen dat ze dorst had. Door dit gedrag kwamen we erachter dat ze type 1 diabetes had en vanaf dat moment kreeg ze elke dag vier injecties. Het was lastig om de diabetes van Tess onder controle te houden. Meestal waren haar bloedglucosewaarden namelijk hoog, maar ze konden ook plotseling heel snel dalen en dat maakte het voor iedereen moeilijk. Toen ze twee werd, zijn we een insulinepomp gaan gebruiken en sindsdien voelt het alsof we Tess weer terug hebben. Ik zou alle ouders die een insulinepomp voor hun kind overwegen, aanraden om mee te starten.

- ANNA

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is op geen enkele wijze bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. De weergegeven gebruikerservaringen zijn specifiek voor een bepaalde gebruiker. Het resultaat van de behandeling kan van gebruiker tot gebruiker verschillen. Neem altijd contact op met uw arts over de diagnose en behandeling en zorg dat u het advies van uw arts begrijpt en opvolgt. Medtronic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor letsel of schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt of waarvan beweerd wordt dat deze direct of indirect veroorzaakt wordt door de informatie op deze website. Bekijk de gebruiksinstructies van het product voor een opsomming van indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.
© 2016 N.V. Medtronic Belgium S.A. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gereproduceerd of gebruikt in enige vorm of op enige wijze zonder toestemming van N.V. Medtronic Belgium S.A.
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite en CareLink zijn handelsmerken van Medtronic, Inc. en CONTOUR is een gedeponeerd handelsmerk van Ascensia Diabetes Care.