Producten

MINIMED™ INFUSIESETS EN RESERVOIRS VERVANGFREQUENTIE

VERVANG UW MINIMED™ –INFUSIESETS EN – RESERVOIRS NA 2-3 DAGEN

AANBEVELING VOOR BETERE GLYCEMISCHE CONTROLE1
Vervang uw set na 2-3 dagen
Betere controle1
VOOR MEER VRIJHEID EN EEN BETERE GEZONDHEID
  • Elke 2-3 dagen uw infusieset en -reservoir vervangen zorgt voor een betere controle over uw bloedglucosewaarden, waardoor het risico op hypers en huidirritaties wordt verlaagd en waardoor uw glycemische controle wordt verbeterd.1,2
  • Frequent vervangen helpt u om complicaties zoals pijn, irritatie, blauwe plekken, jeuk, zwelling en andere ongemakken te voorkomen.2

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is op geen enkele wijze bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. De weergegeven gebruikerservaringen zijn specifiek voor een bepaalde gebruiker. Het resultaat van de behandeling kan van gebruiker tot gebruiker verschillen. Neem altijd contact op met uw arts over de diagnose en behandeling en zorg dat u het advies van uw arts begrijpt en opvolgt. Medtronic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor letsel of schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt of waarvan beweerd wordt dat deze direct of indirect veroorzaakt wordt door de informatie op deze website. Bekijk de gebruiksinstructies van het product voor een opsomming van indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.
© 2016 N.V. Medtronic Belgium S.A. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gereproduceerd of gebruikt in enige vorm of op enige wijze zonder toestemming van N.V. Medtronic Belgium S.A.
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite en CareLink zijn handelsmerken van Medtronic, Inc. en CONTOUR is een gedeponeerd handelsmerk van Ascensia Diabetes Care.