Voor mijn kind met diabetes

Uitdagingen voor kinderen met diabetes

PAGINA HOOGTEPUNTEN

 • Overwegingen als je kind diabetes heeft
Het leven van het hele gezin kan veranderen als een kind gediagnosticeerd wordt met type 1 diabetes. Veel ouders maken zich zorgen over de gevolgen van diabetes voor het leven van hun kind. De manier waarop het hun toekomst beïnvloedt en hoe zij een normaal leven kunnen blijven leiden.
 

Veiligheid: de eerste zorg

Zorg ervoor dat:
 • de personen die het kind vergezellen, precies weten wat ze moeten doen in geval van nood en dat zij de meest actuele contactinformatie hebben (arts, ouders, verzorgers).
 • er een verantwoordelijke is die het kind kan helpen de bloedglucosewaarden te controleren en een bolus toe te dienen (extra insuline) wanneer dit nodig is.
 

Wat is het doel van diabetesmanagement?

In simpele bewoordingen: de bloedglucose onder controle houden, omdat dit kan bijdragen aan een gezond leven en het risico op langetermijncomplicaties kan minimaliseren. De HbA1c-waarde binnen het door de arts bepaalde streefbereik houden is een manier om er zeker van te zijn dat de bloedglucosewaarden van het kind onder controle zijn.

Manieren om bloedglucosewaarden te beheersen

Om bloedglucosewaarden binnen het streefbereik te houden en het risico op complicaties te reduceren, dienen nauwkeurige doseringen insuline toegediend te worden aan het lichaam. Er bestaan verschillende therapieën:
 
 • Conventionele therapie
  per dag 2 tot 3 injecties met een mix van lang- en kortwerkende insuline.
 • Meerdere dagelijkse injecties (MDI)
  per dag 3 of meer injecties met snelwerkende insuline en dagelijks 1 tot 2 injecties met langwerkende insuline.
 • Insulinepomp (Continuous Subcutaneous Insulin Infusion)
  CSII vervangt de noodzaak van regelmatige injecties door 24 uur per dag de juiste hoeveelheden snelwerkende insuline toe te dienen. Een geprogrammeerde insulinehoeveelheid bootst de basale insulineproductie door de alvleesklier van een persoon zonder diabetes na, en kan beter aangepast worden aan de behoeften van het lichaam. Snelwerkende insuline werkt uiterst snel om de variaties in bloedglucosewaarden door inname van koolhydraten te helpen minimaliseren  of verlaagt indien noodzakelijk de hoge bloedglucosewaarden.
 

We gingen altijd graag naar buiten voor activiteiten of om samen te sporten. Met de pomp hebben we een nieuwe mate van vrijheid en een grotere gemoedsrust bewerkstelligd!

- PAOLO

Een lagere HbA1c-waarde helpt complicaties te verminderen

HbA1c: een belangrijke maatstaf om te bekijken hoe effectief diabetes onder controle wordt gehouden. De gemiddelde bloedglucosewaarden tijdens de afgelopen 2-3 maanden wordt gebruikt om de mate van controle vast te stellen.
 
Het DCCT-onderzoek (Diabetes Control and Complications Trial) bevestigt dat een verlaging van de HbA1c-waarde met slechts 1% het risico op microvasculaire complicaties met tot wel 40% kan verminderen.* De HbA1c-waarde dient 3 tot 4 keer per jaar door een arts gecontroleerd te worden om deze waarde lager dan 7% (53 mmol/L) of op een door je arts vastgestelde streefwaarde te houden.*
 

Normale bloedglucosewaarden variëren tussen 4,0 en 7,8 mmol/L (72 tot 141 mg/dl), waarbij je kunt overwegen om deze streefwaarden te managen aan de hand van zelfcontrole van bloedglucosewaarden met behulp van een bloedglucosemeter.*

 
Hypoglykemie

Ouders maken zich wellicht zorgen dat hun kind ‘s nachts een hypo krijgt (lage bloedglucosewaarde). Veel ouders controleren ‘s nachts de bloedglucosewaarden diverse keren om ervoor te zorgen dat de bloedglucosewaarden van hun kind binnen het streefbereik vallen.

Kleine kinderen en peuters

Jongere kinderen hebben lagere insulinedoseringen nodig, omdat zij over het algemeen een lagere insulinebehoefte hebben. Maar omdat zij de ene keer meer eten dan de andere keer, zijn soms meerdere insuline-injecties nodig.

Wat kunnen ouders doen om hun kind te helpen bij hun diabetesmanagement, waarbij ze proberen de bloedglucosewaarden onder controle te houden, terwijl de kinderen volop kunnen genieten van hun jeugd?

REFERENTIES

 • * Referenties worden in archief bewaard en zijn op verzoek beschikbaar; neem contact op met je plaatselijke vertegenwoordiger van Medtronic.

 

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is op geen enkele wijze bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. De weergegeven gebruikerservaringen zijn specifiek voor een bepaalde gebruiker. Het resultaat van de behandeling kan van gebruiker tot gebruiker verschillen. Neem altijd contact op met uw arts over de diagnose en behandeling en zorg dat u het advies van uw arts begrijpt en opvolgt. Medtronic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor letsel of schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt of waarvan beweerd wordt dat deze direct of indirect veroorzaakt wordt door de informatie op deze website. Bekijk de gebruiksinstructies van het product voor een opsomming van indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.
© 2016 N.V. Medtronic Belgium S.A. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gereproduceerd of gebruikt in enige vorm of op enige wijze zonder toestemming van N.V. Medtronic Belgium S.A.
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite en CareLink zijn handelsmerken van Medtronic, Inc. en CONTOUR is een gedeponeerd handelsmerk van Ascensia Diabetes Care.