Bij lange termijn complicaties

Oorzaken van diabetescomplicaties?

PAGINA HOOGTEPUNTEN

  • Hyperglykemie speelt een cruciale rol bij complicaties op de lange termijn.

Veel mensen met type 1 diabetes vragen zich af hoe dit hun huidige en toekomstige leven zal beïnvloeden.

Langetermijncomplicaties kunnen zich voordoen bij mensen die al langer diabetes hebben en voornamelijk wanneer zij voortdurend te hoge bloedglucosewaarden (hyperglykemie) hebben. Dit kan delen van het lichaam, zoals de ogen, het hart, de lever, de nieren, de zenuwen en de voeten aantasten.

Hyperglykemie kan veroorzaakt worden door onder andere de volgende factoren:

  • Niet genoeg insuline toedienen ten opzichte van voedselinname
  • Proberen hypoglykemie te voorkomen en bloedglucosewaarden opzettelijk hoog te houden
  • Onnauwkeurige berekeningen van insulinedoseringen
  • Vergeten injecties te zetten of bolussen toe te dienen
  • Zelf onvoldoende de bloedglucosewaarden te testen

Om het risico op complicaties door hyperglykemie te verkleinen, is het belangrijk zoveel mogelijk binnen de streefbereiken te blijven.

Voordat ik mijn bloedglucosewaarden onder controle had, waren langetermijncomplicaties een grote angst van mij. Mijn HbA1c-waarde ligt nu binnen een acceptabel bereik. Toen deze waarde te laag was, had ik regelmatig hypo’s. Met de insulinepomp houd ik mijn HbA1c-waarde binnen een goed bereik zonder ernstige hypoglykemie.

- CHRISTIAN

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE COMPLICATIES VAN DIABETES?

De chronische complicaties van diabetes hangen over het algemeen samen met de bloedsomloop. Zowel kleine (microvasculaire) als grote (macrovasculaire) bloedvaten kunnen aangetast worden wanneer de bloedglucosewaarden gedurende langere perioden te hoog zijn.
 
Microvasculair:
te veel glucose in de kleine bloedvaten kan het lichaam schaden, met als mogelijk gevolg een verminderd gezichtsvermogen, nierziektes, zenuwbeschadiging of problemen in de bloedsomloop
 
Macrovasculair:
te veel glucose in de grote bloedvaten kan leiden tot coronaire hartziekte (hartaanvallen), perifere vasculaire ziekte of beroertes.

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is op geen enkele wijze bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. De weergegeven gebruikerservaringen zijn specifiek voor een bepaalde gebruiker. Het resultaat van de behandeling kan van gebruiker tot gebruiker verschillen. Neem altijd contact op met uw arts over de diagnose en behandeling en zorg dat u het advies van uw arts begrijpt en opvolgt. Medtronic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor letsel of schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt of waarvan beweerd wordt dat deze direct of indirect veroorzaakt wordt door de informatie op deze website. Bekijk de gebruiksinstructies van het product voor een opsomming van indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.
© 2016 N.V. Medtronic Belgium S.A. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gereproduceerd of gebruikt in enige vorm of op enige wijze zonder toestemming van N.V. Medtronic Belgium S.A.
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite en CareLink zijn handelsmerken van Medtronic, Inc. en CONTOUR is een gedeponeerd handelsmerk van Ascensia Diabetes Care.