Onze innovatie

De wereld van diabetestherapie veranderen

Al 30 jaar neemt Medtronic het voortouw met revolutionaire technologie op het gebied van diabetesbehandeling. De levendige geschiedenis weerspiegelt onze toewijding en consistente visie in de richting van de ontwikkeling van een "kunstmatige  alvleesklier" te ontwikkelen.

PAGINA HOOGTEPUNTEN

  • De toewijding van Medtronic om de wereld van diabetestherapie te veranderen


In 1983 introduceerden we het concept van continue insulinetoediening via de marktintroductie van de eerste insulinepomp als innovatieve manier om insuline toe te dienen en mensen met diabetes te helpen hun bloedglucosewaarden onder controle te krijgen. Sinds die tijd is Medtronic de marktleider met een uitstekende reputatie op het gebied van insulinepomptherapie, continue glucosemonitoring en gegevensbeheer.

  • Wij introduceerden het eerste systeem voor continue glucosemonitoring op de markt en bieden als enige bedrijf een door de FDA goedgekeurd apparaat voor gebruik door professionele zorgverleners aan.
  • Wij zijn het enige bedrijf dat de uitdaging aangaat om binnen enkele jaren een kunstmatige alvleesklier op de markt te brengen.
  • Wij zijn het eerste bedrijf dat de functies van het MiniMed® 640G-systeem introduceert. Deze functies kunnen helpen betere controle* te krijgen door hypoglykemische gebeurtenissen2 te reduceren en bieden persoonlijk gemak om diabetes dagelijks beter onder controle te houden.

We streven naar voortdurende verbetering van onze ondersteunende diensten om het vertrouwen van onze klanten te winnen. Met onze geavanceerde insulinepomptherapie, in combinatie met onze producten voor continue glucosemonitoring en gegevensbeheer, leveren we de nieuwste mogelijkheden op het gebied van diabetestherapie. Een oplossing voor mensen met type 1 diabetes, vandaag en in de toekomst.

DE TOEKOMST VAN DIABETESTHERAPIE

 

Bij Medtronic heeft de ontwikkeling van een kunstmatige alvleesklier de absolute prioriteit – oftewel een “gesloten regelkring” – die de bloedglucosewaarden 24/7 controleert en automatisch exact de juiste hoeveelheid insuline toedient.
 

Dat hebben we bijna bereikt met eerst de MiniMed® Veo en nu met het MiniMed® 640G-systeem  (beschikt over innovatieve technologie om de manier waarop een gezonde alvleesklier basale insuline afgeeft nauwkeuriger na te bootsen en te zorgen voor een betere controle). Onze wetenschappers leggen zich nu toe op de ontwikkeling van een manier om insulinetoediening te reguleren, zonder welke tussenkomst van de gebruiker dan ook.


Zodra dit afgerond is, zijn we zijn er zeker van dat deze gesloten regelkring het leven van miljoenen mensen met diabetes wereldwijd zal veranderen.

Eventuele uitspraken over door het bedrijf verwachte goedkeuring door regelgevende instanties zijn op de toekomst gerichte verklaringen en onderhevig aan risico's en onzekerheden.

Referenties

  • * Compared to multiple daily injections, according to the STAR 3 clinical study: Bergenstal RM, Tamborlane WV, Ahmann A, et al. Effectiveness of sensor-augmented insulin-pump therapy in type 1 diabetes. N Engl J Med. 2010;363:311–320.

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is op geen enkele wijze bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. De weergegeven gebruikerservaringen zijn specifiek voor een bepaalde gebruiker. Het resultaat van de behandeling kan van gebruiker tot gebruiker verschillen. Neem altijd contact op met uw arts over de diagnose en behandeling en zorg dat u het advies van uw arts begrijpt en opvolgt. Medtronic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor letsel of schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt of waarvan beweerd wordt dat deze direct of indirect veroorzaakt wordt door de informatie op deze website. Bekijk de gebruiksinstructies van het product voor een opsomming van indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.
© 2016 N.V. Medtronic Belgium S.A. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gereproduceerd of gebruikt in enige vorm of op enige wijze zonder toestemming van N.V. Medtronic Belgium S.A.
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite en CareLink zijn handelsmerken van Medtronic, Inc. en CONTOUR is een gedeponeerd handelsmerk van Ascensia Diabetes Care.