Bij recente diagnose

Net gediagnosticeerd worden met type 1 diabetes kan een ingrijpende gebeurtenis zijn en aanleiding zijn voor veel vragen, zoals: "Waarom gebeurt dit met mij?" "Hoe zal mijn leven veranderen?" "Hoe kan ik de controle terugkrijgen?"

Het onder controle houden van diabetes kan een grote impact hebben, vooral kort nadat de diagnose is gesteld. Het is vooral belangrijk zo veel mogelijk te weten te komen over de aandoening en te begrijpen op welke manier bloedglucosewaarden zo veel mogelijk binnen het streefbereik gehouden kunnen worden.

Lees de praktijkverhalen van andere mensen met type 1 diabetes en ontdek hoe zij de controle steviger in handen hebben gekregen.

Verhalen van gebruikers

VIDEO AFSPELEN

Bij recente diagnose

Emily en Jane, met hun pomp hebben ze sinds 2011 & 2012 een betere controle.

Zes jaar geleden werd bij mij diabetes geconstateerd en het kostte me veel moeite mijn diabetes onder controle te houden. Dus toen insulinepomptherapie werd aangeraden, wilde ik dat graag proberen. Mijn HbA1c-waarde verbeterde, en verbetert nog steeds, omdat ik mijn insulinepomp steeds beter leer kennen en gebruiken. Ik realiseerde mij dat ik eigenlijk veel eerder insulinepomptherapie had moeten proberen, want dan had ik mijn diabetes al jaren onder controle kunnen hebben. Dus toen mijn dochter Emily vorig jaar ook de diagnose diabetes kreeg, was ik heel blij dat ze ook met insulinepomptherapie kon starten en zo snel een goede controle kreeg.

- Jane

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is op geen enkele wijze bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. De weergegeven gebruikerservaringen zijn specifiek voor een bepaalde gebruiker. Het resultaat van de behandeling kan van gebruiker tot gebruiker verschillen. Neem altijd contact op met uw arts over de diagnose en behandeling en zorg dat u het advies van uw arts begrijpt en opvolgt. Medtronic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor letsel of schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt of waarvan beweerd wordt dat deze direct of indirect veroorzaakt wordt door de informatie op deze website. Bekijk de gebruiksinstructies van het product voor een opsomming van indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.
© 2016 N.V. Medtronic Belgium S.A. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gereproduceerd of gebruikt in enige vorm of op enige wijze zonder toestemming van N.V. Medtronic Belgium S.A.
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite en CareLink zijn handelsmerken van Medtronic, Inc. en CONTOUR is een gedeponeerd handelsmerk van Ascensia Diabetes Care.