Bij recente diagnose

Manieren om bloedglucosewaarden onder controle te houden

PAGINA HOOGTEPUNTEN

  • Het belang van HbA1c
  • Hypo- en hyperglykemie
Om bloedglucosewaarden binnen het streefbereik te houden en het risico op complicaties te verminderen, dienen nauwkeurige doseringen insuline toegediend te worden aan het lichaam. Er bestaan verschillende therapieën:
  • Conventionele therapie:
per dag tot 3 injecties met een mix van lang- en kortwerkende insuline.
  • Meerdere dagelijkse injecties (MDI):
per dag 3 of meer injecties met snelwerkende insuline en dagelijks 1 tot 2 injecties met langwerkende insuline.
  • Insulinepomptherapie:
insulinepomptherapie vervangt de noodzaak van regelmatige injecties door 24 uur per dag snelwerkende insuline toe te dienen. Een geprogrammeerde insulinehoeveelheid bootst de basale insulineproductie door de alvleesklier na en kan beter aangepast worden aan de biologische behoeften. Snelwerkende insuline werkt uiterst snel om de variaties in bloedglucosewaarden door inname van koolhydraten te helpen minimaliseren en verlaagt indien nodig de hoge bloedglucosewaarden.

De insulinepomp heeft mijn leven veranderd en flexibeler gemaakt, waardoor ik de controle steviger in handen heb.

- TERESA

Een lagere HbA1c-waarde helpt complicaties te verminderen

 
HbA1c: een belangrijke manier om te meten hoe effectief diabetes onder controle wordt gehouden door de hoeveelheid glucose te meten die zich aan elke rode bloedcel heeft gehecht gedurende de voorafgaande 2 tot 3 maanden, om te bepalen in welke mate de diabetes onder controle wordt gehouden.
 
De DCCT-studie (Diabetes Control and Complications Trial) bevestigde dat het verlagen van de HbA1c-waarde met slechts 1% het risico op microvasculaire complicaties met tot wel 40% kan verlagen. De HbA1c-waarde dient elke 3 maanden gecontroleerd te worden teneinde deze onder 7% (53 mmol/L) te houden, of onder de door de huisarts bepaalde streefwaarde*.
 

Normale glucosewaarden variëren tussen 4,0 en 7,8 mmol/L. U kunt ervoor kiezen om deze doelwaarden in het dagelijks leven te bereiken aan de hand van zelfcontrole van bloedglucosewaarden (SMBG) met behulp van een persoonlijke glucosemeter*.

 
  • Hypoglykemie (“hypo’s”) wil zeggen dat de bloedglucosewaarden dalen tot onder 3,5 mmol/l (63 mg/dl); deze kunnen echter per persoon verschillen. Hypoglykemie kan zich in milde vorm uiten, waarbij de symptomen merkbaar zijn en de patiënt meestal zelf kan ingrijpen door iets te eten of te drinken wat koolhydraten bevat. Ernstige hypoglykemie vereist hulp van een ander persoon en dient behandeld te worden in het ziekenhuis.
 
  • Hyperglykemie (“hypers”) wil zeggen dat de bloedglucosewaarden stijgen tot boven 11,1 mmol/l (198 mg/dl); deze kunnen echter per persoon verschillen. Bloedglucosewaarden boven 15 mmol/l (273 mg/dl) dienen snel behandeld te worden om acute complicaties te voorkomen.
 
Het kan een uitdaging vormen om de HbA1C-streefwaarde te bereiken en te behouden, terwijl het risico op hyperglykemie zo klein mogelijk gehouden wordt. Insulinepomptherapie maakt het mogelijk de insulinebehoefte ieder uur aan te passen aan de lichamelijke behoeften.
 

Hoe kan iemand die onlangs is gediagnosticeerd met type 1 diabetes de bloedglucosewaarden onder controle houden, zonder flexibiliteit te verliezen?

REFERENTIES

  • * Referenties worden opgeslagen en zijn beschikbaar op verzoek; neem contact op met uw plaatselijke Medtronic-vertegenwoordiger voor een kopie..

 

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is op geen enkele wijze bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. De weergegeven gebruikerservaringen zijn specifiek voor een bepaalde gebruiker. Het resultaat van de behandeling kan van gebruiker tot gebruiker verschillen. Neem altijd contact op met uw arts over de diagnose en behandeling en zorg dat u het advies van uw arts begrijpt en opvolgt. Medtronic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor letsel of schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt of waarvan beweerd wordt dat deze direct of indirect veroorzaakt wordt door de informatie op deze website. Bekijk de gebruiksinstructies van het product voor een opsomming van indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.
© 2016 N.V. Medtronic Belgium S.A. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gereproduceerd of gebruikt in enige vorm of op enige wijze zonder toestemming van N.V. Medtronic Belgium S.A.
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite en CareLink zijn handelsmerken van Medtronic, Inc. en CONTOUR is een gedeponeerd handelsmerk van Ascensia Diabetes Care.