Klantenservice

Ondersteuning voor insulinepompen

Ons serviceteam neemt vragen van klanten in behandeling en heeft een lijst gemakkelijk toegankelijke veelgestelde vragen opgesteld. 

Algemeen overzicht

Hoe klein is de insulinepomp?

MiniMed 640G-insulinepomp 3,0 mL 
Afmetingen ongeveer 5,3 (breedte) x 9.6 (lengte) x 2,5 (diepte) cm.
 
MiniMed® Veo 5-serie (554) 
Ongeveer even groot als een mobiele telefoon, afmetingen slechts 5,1 x 7,6 x 2 cm.
 
MiniMed Veo 7-serie (754)
Afmetingen 5,1 x 9,1 x 2 cm.

Hoe licht is de insulinepomp?

MiniMed® 640G-insulinepomp 3,0 ml 
Weegt inclusief batterij slechts 102 gram.
 
MiniMed® Veo™ 5-serie insulinepomp
Weighs just 95 grams including battery. 
 
MiniMed® Veo™ 7-serie insulinepomp
Weegt inclusief batterij slechts 102 gram.

GEBRUIK

Kunt u een bepaald type batterijen aanraden?

MiniMed® 640G-insulinepomp 
 • Werkt op één nieuwe AA-batterij (1,5 V).
 • Gebruik voor het beste resultaat een nieuwe AA-lithiumbatterij. 
 • De pomp werkt ook op een AA-alkalinebatterij of een volledig opgeladen AA-NiMH (nikkel-metaalhydride)-batterij. 
 • Gebruik geen koolstof-/zinkbatterij in de pomp.
 • De batterij gaat over het algemeen 7 tot 14 dagen mee, afhankelijk van het type batterij. 
 • Enkele functies die de levensduur van de batterij kunnen verkorten:
  • ingeschakelde achtergrondverlichting
  • hoog ingesteld helderheidsniveau
  • trilfunctie voor waarschuwingen 
  • afstandsbediening & meter
  • hoge basale hoeveelheden –  “vaak” op de knoppen drukken, bolussen toedienen en terugdraaien
  • regelmatig signaalverlies/waarschuwingen voor een niet gevonden sensorsignaal (sensorfunctie)
 
MiniMed® Veo™-insulinepomp
 • Alkaline AAA-batterij
 • Energizer-batterijen geven een uiterst voorspelbare interval tussen het ontvangen van een “zwakke batterij”-melding en het uitvallen van het systeem (“uit lege batt”). Dit zorgt ervoor dat u een batterijmelding ontvangt als deze bijna leeg is. 
 • Het gebruik van batterijen van een ander merk kan zorgen voor meer variatie.  
 • De normale levensduur van een batterij is 7 tot 10 dagen.    
 • Enkele functies die de levensduur van de batterij kunnen verkorten:
  • ingeschakelde achtergrondverlichting
  • trilfunctie voor waarschuwingen 
  • afstandsbediening & meter
  • hoge basale hoeveelheden –  “vaak” op de knoppen drukken, bolussen toedienen en terugdraaien
  • regelmatig signaalverlies/waarschuwingen voor een niet gevonden sensorsignaal (sensorfunctie)

LAGE GLUCOSEWAARDEN EN VOORSPELLENDE POMPSTOPFUNCTIES

Wat houdt de functie Laag: pompstop op de MiniMed® 640G- en de MiniMed® Veo™-insulinepomp in?

De functie Laag: pompstop is een CGM-functie (continue glucosemonitoring) die mensen met angst voor hypoglykemie of met een verlaagd hypoglykemiebewustzijn helpt. Als de functie ingeschakeld is, zet de pomp automatisch de insulinetoediening gedurende 2 uur stop zodra de bloedglucosewaarden een vooraf ingestelde waarde bereiken. Zonder tussenkomst hervat de pomp de toediening van de vooraf ingestelde hoeveelheid basale insuline. Alle andere sensorfuncties blijven actief als de insulinetoediening onderbroken wordt.

Wat moet ik doen als de functie Laag: pompstop wordt geactiveerd op de MiniMed® 640G- en de MiniMed® Veo™-insulinepomp?

Als u NIET op het alarm reageert, onderbreekt de pomp de insulinetoediening. De pomp geeft een alarmsignaal en op het scherm verschijnt de melding “Ik heb diabetes. Bel het alarmnummer voor hulp.” De pomp onderbreekt de insulinetoediening gedurende 2 uur. Na 2 uur hervat de pomp de basale insulinetoediening. Als de bloedglucosewaaden (BG) 4 uur nadat de basale insulinetoediening is hervat nog steeds laag zijn, dan wordt de insulinetoediening opnieuw onderbroken.  
 
Als u WEL op het alarm reageert, kunt u ervoor kiezen om de basale insulinetoediening te onderbreken of te hervatten. Als u de basale insulinetoediening hervat, blijft uw pomp insuline toedienen. Als u ervoor kiest de toediening te onderbreken, dan onderbreekt de pomp de insulinetoediening als hierboven beschreven. Als de functie Laag: pompstop geactiveerd wordt, geeft uw pomp een alarmsignaal om er zeker van te zijn dat u het alarm hoort en hier op reageert. 

Waarom wordt de insulinetoediening gedurende 2 uur onderbroken en gedurende 4 uur hervat door de MiniMed® 640G- en de MiniMed® Veo™-insulinepomp?

De periode van 2 uur is gebaseerd op klinisch bewijs en geeft de bloedglucosewaarden de mogelijkheid terug te keren naar normale waarden. De periode van 4 uur voor het hervatten van insulinetoediening ná de onderbreking reduceert het risico op terugkerende hyperglykemie.  

Wat is SmartGuard® op de MiniMed® 640G-insulinepomp?

SmartGuard® is een nieuwe functie bij lage bloedglucosewaarde, die is ontworpen om mensen met angst voor hypoglykemie of met een verlaagd hypoglykemiebewustzijn te helpen. Deze functie kan de insulinetoediening onderbreken bij lage waarden of voordat er lage waarden bereikt worden. De insulinetoediening wordt automatisch hervat. Als de functie Stop vóór Laag van SmartGuard® ingeschakeld is, onderbreekt de pomp automatisch de insulinetoediening gedurende maximaal 2 uur zodra de SG-waarden (sensorglucose) een vooraf ingestelde waarde bereiken. Zonder tussenkomst hervat de pomp de toediening van de vooraf ingestelde hoeveelheid basale insuline. Alle andere sensorfuncties blijven actief als de insulinetoediening onderbroken wordt. 
 

Wat is bij de MiniMed® 640G-insulinepomp het verschil tussen de functies Stop vóór Laag, Alarm vóór Laag, Stop bij Laag en Alarm bij Laag?

Dankzij de  alarmfuncties voor 'lage glucosewaarden' kunt u de pomp instellen een waarschuwing te geven, de insulinetoediening te onderbreken of een waarschuwing te geven en de insulinetoediening te onderbreken zodra u uw SG-ondergrens nadert of hebt bereikt.
 
Ind e volgende tabel worden de verschillende Laag-alarminstellingen beschreven.

 

Naam Laag-instelling Hoe het werkt
Stop vóór Laag

Wanneer Stop voor Laag aan staat, zet de pomp de insulinetoediening tijdelijk stop als uw sensorglucosewaarde naar verwachting binnen 30 minuten ten minste 1,1 mmol/l boven de ondergrens ligt.

Als u Stop voor Laag inschakelt, wordt Alarm bij Laag automatisch ook ingeschakeld.

Wanneer Stop voor Laag aan staat, wordt de insulinetoediening niet stopgezet tenzij u naar verwachting minimaal 3,9 mmol/l boven uw ondergrens bereikt.

Alarm vóórLaag

Wanneer de functie Alarm voor Laag aan staat, wordt u gewaarschuwd als de sensor voorspelt dat uw glucosespiegel binnen 30 minuten uw ondergrens gaat bereiken. Alarm voor Laag kan worden gebruikt met of zonder dat Stop voor Laag of Stop bij Laag is ingesteld.

Stop bij Laag

Stop bij Laag zet de insulinetoediening tijdelijk stop wanneer uw sensorglucosewaarde uw ingestelde ondergrens bereikt of overschrijdt.

Alarm bij Laag

Wanneer de functie Alarm bij Laag ingeschakeld is, wordt u gewaarschuwd wanneer uwsensorglucosewaarde uw ondergrens bereikt of overschrijdt.

 

Als uw pomp de insulinetoediening onderbreekt door 'Stop vóór Laag', dan verschijnt de melding 'Sensorglucose bijna op ondergrens'. Op uw beginscherm verschijnt de melding 'Controleer BG.'.
 
Als u NIET op het alarm reageert, onderbreekt de pomp de insulinetoediening. De pomp geeft een alarmsignaal en op het scherm verschijnt de melding “Ik heb diabetes. Bel het alarmnummer voor hulp.” U kunt de basale insulinetoediening op drie manieren hervatten:
 1. U herstart de basale insulinetoediening handmatig
 2. De basale insulinetoediening wordt automatisch hervat op basis van het volgende:
  • De pomp heeft de toediening gedurende minimaal 30 minuten onderbroken EN
  • De SG-meetwaarde ligt minimaal 1,1 mmol/L boven de ondergrens EN
  • De verwachting is dat de SG-meetwaarde binnen 30 minuten meer dan 2,2 mmol/L boven de ondergrens zal liggen 
 3. De insulinetoediening is gedurende 2 uur onderbroken geweest

Als u WEL op het alarm reageert, kunt u ervoor kiezen om de basale insulinetoediening te onderbreken of te hervatten. Als u de basale insulinetoediening hervat, blijft uw pomp insuline toedienen. Als u ervoor kiest de toediening te onderbreken, dan onderbreekt de pomp de insulinetoediening. 

Alarmen instellen

Hoe stel ik de grenswaarden voor mijn glucose-alarmen in of wijzig ik deze?

Tussen de Alarmen BG laag en BG hoog dient minimaal een verschil van 0,6 mmol/L te zijn. 
 
Als u de bovengrens instelt op 10 mmol/L, dan kunt u de ondergrens niet hoger instellen dan 9,4 mmol/L. 
 
Andersom: als u de ondergrens instelt op 2,8 mmol/L, dan kunt u de bovengrens niet lager instellen dan 3,4 mmol/L.

Uw MiniMed® Veo-pomp uitlezen: Wat geven de daal-/stijgsnelheidspijlen aan?

Één pijl omhoog of omlaag geeft aan dat de glucosemetingen per minuut met 0,056-0,111 mmol/L  zijn toegenomen/afgenomen.
 
Twee pijlen omhoog of omlaag geven aan dat de glucosemetingen per minuut met 0,111-0,167 mmol/L  zijn toegenomen/afgenomen. 
 
Drie pijlen omhoog of omlaag geven aan dat de glucosemetingen per minuut met 0,167 mmol/L of meer zijn toegenomen/afgenomen. 
 
De daal-/stijgsnelheidspijlen helpen de gebruiker periodes vast te stellen waarin hun bloedglucosewaarden snel stijgen/dalen en daarop te reageren, ter voorkoming van ernstige hypers/hypo's.

Uw MiniMed® 640G-pomp uitlezen: Wat geven de daal-/stijgsnelheidspijlen aan?

Één pijl omhoog of omlaag geeft aan dat de glucosemetingen per minuut met 0,056 mmol/L zijn toegenomen/afgenomen, of in de afgelopen 20 minuten met 1,1-2,2 mmol/L (of 1 mg/dL). 
 
Twee pijlen omhoog of omlaag geven aan dat de glucosemetingen per minuut met meer dan 0,111 mmol/L zijn toegenomen/afgenomen, of meer in de afgelopen 20 minuten (2 mg/dL).
 
Drie pijlen omhoog of omlaag geven aan dat de glucosemetingen per minuut met meer dan 0,167 mmol/L zijn toegenomen/afgenomen, of meer in de afgelopen 20 minuten (3mg/dL).
 
De daal-/stijgsnelheidspijlen helpen de gebruiker periodes vast te stellen waarin hun bloedglucosewaarden snel stijgen/dalen en daarop te reageren, ter voorkoming van ernstige hypers/hypo's.
 

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is op geen enkele wijze bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. De weergegeven gebruikerservaringen zijn specifiek voor een bepaalde gebruiker. Het resultaat van de behandeling kan van gebruiker tot gebruiker verschillen. Neem altijd contact op met uw arts over de diagnose en behandeling en zorg dat u het advies van uw arts begrijpt en opvolgt. Medtronic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor letsel of schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt of waarvan beweerd wordt dat deze direct of indirect veroorzaakt wordt door de informatie op deze website. Bekijk de gebruiksinstructies van het product voor een opsomming van indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.
© 2016 N.V. Medtronic Belgium S.A. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gereproduceerd of gebruikt in enige vorm of op enige wijze zonder toestemming van N.V. Medtronic Belgium S.A.
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite en CareLink zijn handelsmerken van Medtronic, Inc. en CONTOUR is een gedeponeerd handelsmerk van Ascensia Diabetes Care.