Producten

Insulinetoediening

De infusiesets en reservoirs spelen een sleutelrol bij succesvolle pomptherapie.
 
Alle MiniMed®-infusiesets en -reservoirs werken in systeemverband samen met de pomp, waarbij deze een unieke interface vormen die nauwkeuriger past dan de standaard luer-aansluitingen.

PAGINA HOOGTEPUNTEN

  • De MiniMed-infusiesets en -reservoirs spelen een sleutelrol bij succesvolle pomptherapie.

MiniMed-infusiesets en -reservoirs

Elke infusieset is voorzien van de unieke, gepatenteerde1 MiniMed-koppeling, die de kern vormt van dit insulinetoedieningssysteem.

De MiniMed-koppeling

De MiniMed-koppeling is:

  • Ergonomisch – met een groot vasthoudtgedeelte voor het gemak
  • Zeker - de veilige aansluiting voorkomt dat er pompproblemen ontstaan zoals verstopping, onbedoelde insulinetoediening en lekken

  • Geeft vertrouwen - Een hoorbare klik! duidt erop dat beide onderdelen goed op elkaar zijn aangesloten.

 

2 EENVOUDIGE STAPPEN VOOR EEN VEILIGE KOPPELING 

Beveiligde koppeling voor insulinetoediening Connexion sécurisée pour injection d'insuline

Gebruikers die zowel de MiniMed-koppeling als de luer-aansluiting hebben gebruikt, gaven 3 keer vaker de voorkeur aan de MiniMed-koppeling.2

Feedback van onze gebruikers over de hele wereld toont dat het MiniMed-systeem een betrouwbaar systeem is: zij gebruiken jaarlijks meer dan honderd miljoen MiniMed-infusiesets en -reservoirs.2

Het kiezen van een betrouwbare infusieset en reservoir die bij u en uw levensstijl past, is van belang voor een succesvolle pomptherapie. Deze zaken maken integraal deel uit van uw diabetestherapie en dienen derhalve zorgvuldig gekozen te worden.

REFERENTIES

  • 1 Paradigm Connector - US Patent # 6,585,695
  • 2 Medtronic-gegevens beschikbaar

 

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is op geen enkele wijze bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. De weergegeven gebruikerservaringen zijn specifiek voor een bepaalde gebruiker. Het resultaat van de behandeling kan van gebruiker tot gebruiker verschillen. Neem altijd contact op met uw arts over de diagnose en behandeling en zorg dat u het advies van uw arts begrijpt en opvolgt. Medtronic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor letsel of schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt of waarvan beweerd wordt dat deze direct of indirect veroorzaakt wordt door de informatie op deze website. Bekijk de gebruiksinstructies van het product voor een opsomming van indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.
© 2016 N.V. Medtronic Belgium S.A. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gereproduceerd of gebruikt in enige vorm of op enige wijze zonder toestemming van N.V. Medtronic Belgium S.A.
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite en CareLink zijn handelsmerken van Medtronic, Inc. en CONTOUR is een gedeponeerd handelsmerk van Ascensia Diabetes Care.