Voor mijn kind met diabetes

Insulinepompen voor kinderen

PAGINA HOOGTEPUNTEN

  • Hoe een insulinepomp u kind met diabetes helpt
Resultaten van recente studies* tonen aan dat insulinepompen zowel veilig als effectief zijn voor kleuters en jonge kinderen, mits hun ouders voldoende kennis hebben over het apparaat en gemotiveerd zijn dit te gebruiken. Een insulinepomp kan de taak om insuline en glucose in balans te houden gemakkelijker maken en reduceert bovendien hypoglykemie.
 
Diverse klinische studies* bevestigen dat type 1-patiënten, in alle leeftijden, die overstappen van meerdere dagelijkse injecties (MDI) naar insulinepomptherapie, melden dat hun levenskwaliteit verbetert en dat ze tevredener zijn over hun behandeling.
 

Ik realiseerde me tijdens het leren omgaan met de pomp al meteen dat het leven er anders uit zo gaan zien. Het was voor mij duidelijk dat mijn kind met de pomp een beter leven zou hebben.

- MARTINA, ANNELI'S MOEDER

Hoe helpt de MiniMed® 640G-insulinepomp in het dagelijks leven

De MiniMed® 640G-insulinepomp beschikt over diverse functies en instellingen die zeer geschikt zijn voor jonge gebruikers.

  • De Bolus Wizard® houdt ook rekening met eerder toegediende insuline die nog aanwezig is in het lichaam, waardoor de bolusberekeningen nauwkeuriger zijn.
  • Een vergrendelfunctie blokkeert de pompknopjes, zodat insulinetoediening niet per ongeluk kan worden geprogrammeerd. Er is eveneens een afstandsbediening verkrijgbaar, als ouders als enige de controle wensen te hebben.

Waar kan mijn kind zijn of haar insulinepomp dragen?

Dit is vaak een van de eerste vragen die ouders en kinderen stellen. De pomp kan gemakkelijk bevestigd worden aan een riem of in een broek- of jaszak gestoken worden. Er zijn eveneens verschillende pomptasjes beschikbaar.

Insulinepompen en sporten? Hoe gaat dat in zijn werk?

Het dragen van de pomp tijdens activiteiten zoals sporten, dansen en feesten kan een andere zorg zijn. Normaal gesproken kan de pomp zonder tussenkomst aangekoppeld blijven tijdens deze activiteiten. De pomp kan kortstondig losgekoppeld worden tijdens het douchen, zwemmen of intensieve activiteiten. Hierna dient de pomp weer aangekoppeld te worden. Wanneer de pomp meer dan een uur niet gedragen is, dient de dosering wellicht te worden aangepast (raadpleeg hiervoor een arts).

Kan mijn kind gewoon genieten?

Plezier maken en spelen met vrienden is een van de beste manieren voor een kind om gezond en gelukkig te zijn. Met een MiniMed® 640G-insulinepomp is het leven van een kind net zo flexibel als nodig is.
 
De MiniMed® 640G-insulinepomp heeft infusiesets en automatische inbrengapparaten die geschikt zijn voor alle leeftijden, inclusief baby’s. Zo kunnen kinderen een gewoon leven leiden.
 


REFERENTIES

  • * Referenties worden in archief bewaard en zijn op verzoek beschikbaar; neem contact op met je plaatselijke Medtronic-vertegenwoordiger.

 

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is op geen enkele wijze bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. De weergegeven gebruikerservaringen zijn specifiek voor een bepaalde gebruiker. Het resultaat van de behandeling kan van gebruiker tot gebruiker verschillen. Neem altijd contact op met uw arts over de diagnose en behandeling en zorg dat u het advies van uw arts begrijpt en opvolgt. Medtronic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor letsel of schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt of waarvan beweerd wordt dat deze direct of indirect veroorzaakt wordt door de informatie op deze website. Bekijk de gebruiksinstructies van het product voor een opsomming van indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.
© 2016 N.V. Medtronic Belgium S.A. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gereproduceerd of gebruikt in enige vorm of op enige wijze zonder toestemming van N.V. Medtronic Belgium S.A.
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite en CareLink zijn handelsmerken van Medtronic, Inc. en CONTOUR is een gedeponeerd handelsmerk van Ascensia Diabetes Care.