Voor mijn kind met diabetes

Insulinepompen als oplossing voor kinderen

PAGINA HOOGTEPUNTEN

  • Hoe u de diabetes van uw kind onder controle houdt met een insulinepomp
Het beter onder controle houden van bloedglucosewaarden vormt een uitdaging. Om deze het hoofd te bieden, vertrouwen veel kinderen met type 1 diabetes op een insulinepomp.
 
Een insulinepomp is een klein apparaat, zo groot als een mobiele telefoon, dat gemakkelijk aan een riem gedragen kan worden en in een broekzak, jaszak of een heuptasje past.
 
Een insulinepomp geeft dag en nacht kleine hoeveelheden snelwerkende insuline af. Een insulinepomp kan het kind en de arts helpen bij het beter nabootsen van de manier waarop een gezonde alvleesklier basale insuline afgeeft aan het lichaam.
 
De pomp helpt het kind beter om te gaan met de behoefte aan aanpassing van de insulinedosering, voornamelijk na maaltijden en ´s nachts. Zo helpt de insulinepomp het kind om een betere controle te krijgen over zijn/haar bloedglucosewaarden.
 
Bij insulinepomptherapie hoef je alleen elke paar dagen de infusieset te verwisselen.

Nu doet Guzmán alles wat andere kinderen ook doen: zwemmen, en zijn favoriete sport voetballen. De insulinepomp heeft zonder twijfel de kwaliteit van leven van ons hele gezin verbeterd.

- Ester, Guzmán’s moeder

Hoe helpt de MiniMed® 640G-insulinepomp bloedglucosewaarden onder controle te houden?

De MiniMed® 640G-insulinepomp dient gedurende de dag minuscule, nauwkeurig afgemeten insulinedoseringen toe vanaf 0,025 u/uur. De arts stelt de exacte hoeveelheid in op basis van de specifieke vereisten voor normale lichaamsfuncties van het kind.

De pomp stelt je eveneens in staat:

  • De ingebouwde Bolus Wizard®-functie te gebruiken om te zorgen voor een nauwkeurige dosering. Om de juiste dosering te bepalen, houdt deze functie rekening met de in het systeem aanwezige insuline, de huidige bloedglucosewaarden, de inname van koolhydraten en persoonlijke instellingen.
  • Om de basale insuline aan te passen ter compensatie van hogere of lagere waarden tijdens het sporten of tijdens ziekte.
  • Om geprogrammeerde insulinetoedieningen te annuleren als het kind besluit om niet te eten of deel te nemen aan een eerder geplande activiteit.

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is op geen enkele wijze bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. De weergegeven gebruikerservaringen zijn specifiek voor een bepaalde gebruiker. Het resultaat van de behandeling kan van gebruiker tot gebruiker verschillen. Neem altijd contact op met uw arts over de diagnose en behandeling en zorg dat u het advies van uw arts begrijpt en opvolgt. Medtronic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor letsel of schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt of waarvan beweerd wordt dat deze direct of indirect veroorzaakt wordt door de informatie op deze website. Bekijk de gebruiksinstructies van het product voor een opsomming van indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.
© 2016 N.V. Medtronic Belgium S.A. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gereproduceerd of gebruikt in enige vorm of op enige wijze zonder toestemming van N.V. Medtronic Belgium S.A.
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite en CareLink zijn handelsmerken van Medtronic, Inc. en CONTOUR is een gedeponeerd handelsmerk van Ascensia Diabetes Care.