Bij hypo's

Hypoglykemie kan een van de grootste zorgen zijn voor mensen met type 1 diabetes. En dan voornamelijk ´s nachts, als het moeilijker is om lage bloedglucosewaarden vast te stellen. Iedereen met type 1 diabetes kan onverwachte dalingen van de bloedglucosewaarden ervaren. Een van de belangrijkste doelen van diabetesmanagement is op een veilige wijze HbA1c-streefwaarden bereiken, zonder het risico op hypoglykemie te verhogen (hypo’s).

 
Lees de uit het leven gegrepen verhalen van mensen met type 1 diabetes en ontdek hoe zij de controle steviger in handen hebben gekregen en nu minder last hebben van hypo’s.
 

Verhalen van gebruikers

Bij hypo's

Marco, met zijn pomp heeft hij sinds 2011 een betere controle

Vroeger wist ik nooit wanneer mijn hypo’s kwamen. Het dieptepunt was de koopavond toen ik midden in de stad viel. Ik zie de mensen nog van me weglopen en me negeren; ze dachten waarschijnlijk dat ik dronken was. Uiteindelijk wist ik met mijn laatste krachten alleen thuis te komen. Over insulinepomptherapie had ik veel positieve dingen gehoord. Na een periode van veel hypo’s heb ik mijn arts gevraagd of ik met insulinepomptherapie kon starten. Nu draag ik mijn insulinepomp echt altijd en ben ik de hypo’s bijna vergeten.

- MARCO

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is op geen enkele wijze bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. De weergegeven gebruikerservaringen zijn specifiek voor een bepaalde gebruiker. Het resultaat van de behandeling kan van gebruiker tot gebruiker verschillen. Neem altijd contact op met uw arts over de diagnose en behandeling en zorg dat u het advies van uw arts begrijpt en opvolgt. Medtronic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor letsel of schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt of waarvan beweerd wordt dat deze direct of indirect veroorzaakt wordt door de informatie op deze website. Bekijk de gebruiksinstructies van het product voor een opsomming van indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.
© 2016 N.V. Medtronic Belgium S.A. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gereproduceerd of gebruikt in enige vorm of op enige wijze zonder toestemming van N.V. Medtronic Belgium S.A.
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite en CareLink zijn handelsmerken van Medtronic, Inc. en CONTOUR is een gedeponeerd handelsmerk van Ascensia Diabetes Care.