Klantenservice

CareLink Assist

Belangrijke informatie voorafgaand aan het starten van een PC overname via GoToAssist.

Mag ik uw toestemming voor het op afstand bedienen van uw computer voor het oplossen van het probleem?
 
Via deze externe toegang zullen wij de status van uw computerprogramma’s en -instellingen controleren om een gepaste oplossing te vinden voor de problemen met uw Medtronic-software die we hebben besproken.
 
Tijdens deze overname kunnen wij mogelijk een programma laten uitvoeren en instellingen veranderen, of installeren/verwijderen wij software om enige problemen op te lossen.
 
Wij bekijken, openen of wijzigen niets dat niet verwant is met de software van Medtronic en de sessie kan op elk moment door u worden verbroken door het “GoToAssist”-programma af te sluiten.
 
Wij aanvaarden voorbij de bepalingen van de wet betreffende productaansprakelijkheid, geen verantwoordelijkheid voor schade geleden door de gebruiker als resultaat van een incorrect gebruik van “GoToAssist”.
 
Sluit voordat we beginnen alle programma’s en documenten die persoonlijke of privé-informatie bevatten.

CareLink Assist

De externe sessie wordt gestart zodra u de bovenstaande voorwaarden aanvaardt door te klikken op “OK”.

Voer alstublieft het sessienummer in, welke u heeft verkregen van uw ondersteunings medewerker, in het onderstaande vakje en druk op de knop “OK”.


 

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is op geen enkele wijze bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. De weergegeven gebruikerservaringen zijn specifiek voor een bepaalde gebruiker. Het resultaat van de behandeling kan van gebruiker tot gebruiker verschillen. Neem altijd contact op met uw arts over de diagnose en behandeling en zorg dat u het advies van uw arts begrijpt en opvolgt. Medtronic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor letsel of schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt of waarvan beweerd wordt dat deze direct of indirect veroorzaakt wordt door de informatie op deze website. Bekijk de gebruiksinstructies van het product voor een opsomming van indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.
© 2016 N.V. Medtronic Belgium S.A. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gereproduceerd of gebruikt in enige vorm of op enige wijze zonder toestemming van N.V. Medtronic Belgium S.A.
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite en CareLink zijn handelsmerken van Medtronic, Inc. en CONTOUR is een gedeponeerd handelsmerk van Ascensia Diabetes Care.