Producten

Het MiniMed 640G CGM-systeem

Continue Glucosemonitoring (CGM) geeft een compleet beeld met lage en hoge waarden die HbA1c- en vingerprikmetingen alleen niet altijd kunnen vaststellen.

PAGINA HOOGTEPUNTEN

 • Wat is Continue Glucosemonitoring en hoe kan het u helpen?

Glucosemonitoring gegevensgrafiek
Als u de CGM-functie van uw pomp gebruikt, kunt u uw bloedglucosewaarden gedurende 24 uur per dag bekijken. De pomp stuurt, in combinatie met de Guardian® 2 Link-zender en Nieuwe generatie Enlite®-glucosesensor, draadloos metingen naar uw MiniMed® 640G. De metingen worden elke vijf minuten geactualiseerd en verschijnen in kleur op het scherm. Deze regelmatige updates geven u een duidelijk inzicht in uw glucosewaarden en maken u minder afhankelijk van vingerprikmetingen*. U hoeft alleen maar om de 6 dagen de glucosesensor te vervangen.

HET BEWIJS

Minimed 640G insulin pump on adult's body

De voordelen van CGM ten opzichte van traditionele glucosemetingen zoals vingerprik- en HbA1c-tests zijn goed gedocumenteerd. Enkele bevindingen uit research zijn:

 •  Met CGM worden vier keer vaker ernstige glucosegebeurtenissen vastgesteld in vergelijking met vingerprikmetingen1
 •  CGM kan de HbA1c-waarde aanzienlijk verlagen en het is bewezen dat HbA1c-waarden met tot wel 1% gereduceerd worden ten opzichte van alleen vingerprikmetingen2
 • In diverse gepubliceerde studies is CGM nauwkeurig gebleken, hetgeen u in staat stelt therapie-aanpassingen door te voeren op basis van betrouwbare gegevens

HOE KAN IK ER VOORDEEL UIT HALEN?

De anekdotes en echte verhalen van mensen die CGM gebruiken zijn overweldigend en omvatten het volgende:

 • Ouders die kunnen ontspannen, omdat ze hun kind 's nachts niet langer hoeven te controleren
 • Sportfanaten en studenten die zich kunnen focussen op het leveren van prestaties of het afleggen van examens zonder zich zorgen te hoeven maken
 • Mensen met een drukke baan die onbezorgd kunnen werken en hun dagelijkse activiteiten naar wens en zonder angst kunnen uitvoeren
 • Vrouwen die zwanger zijn of erover denken zwanger te worden

CGM heeft mensen inzichten verschaft die ze nog nooit eerder hadden. Door de richtlijnen voor pomptherapie, opgesteld door het National Institutes for Health and Care Excellence (NICE), wordt CGM met de dag toegankelijker. NICE heeft eveneens richtlijnen geproduceerd over Continue Glucosemonitoring bij volwassenen & kinderen. Bekijk deze richtlijnen eens, zodat u deze volledig kunt bespreken met uw zorgverlener.

U dient een kleine glucosesensor onder u huid te dragen, gedurende maximaal 6 dagen per sensor. Net als de infusiesetcanule kan de sensor gemakkelijk ingebracht worden met een automatisch apparaat dat wordt meegeleverd met het systeem. 85% van de gebruikers gaf aan dat het inbrengen met Nieuwe generatie Enlite pijnloos was**.  De sensor is bevestigd aan een kleine, lichte zender** die draadloos glucosesensorgegevens naar uw insulinepomp stuurt of naar een autonome CGM-monitor via geavanceerde, draadloze RF-technologie (radiofrequentie).

De insulinepomp of CGM-monitor toont de bloedglucosegegevens op het scherm en geeft een Trendlijn van de gegevens zodat u exact kunt zijn wat uw glucosetrends zijn en waardoor deze beïnvloed worden.

U kunt niet alleen het scherm bekijken, u kunt ook Waarschuwingen instellen op de insulinepomp. De pomp piept of trilt dan om u te waarschuwen dat u een glucosegrenswaarde waarschijnlijk gaat bereiken, aan het bereiken bent of hebt bereikt. Met deze informatie kunt u hypo- of hyperglykemische gebeurtenissen voorkomen, uw bloedglucosewaarden binnen het doelbereik houden, uw HbA1c-waarde verlagen en betere controle bereiken.

REFERENTIES

 • 1 Kaufman FR, et al. Diabetes Care. 2001;24(12):2030-2034
 • 2 Raccah D, Sulmont V, Resnik Y, et al. Incremental value of continuous glucose monitoring when starting pump therapy in patients with poorly controlled type 1 diabetes: the RealTrend Study. Diabetes Care. 2009;32(12):2245-2250
 • * Deze gegevens zijn bedoeld als aanvulling op, niet ter vervanging van, de met een standaard glucosemeter voor thuisgebruik verkregen bloedglucose-informatie. Vingerprikmetingen zijn vereist bij het aanpassen van insulinetoediening en voor de kalibratie van de glucosesensor. Deze grenswaarden zijn niet bedoeld voor directe aanpassingen van de therapie, maar geven aan dat ter controle van de glucosespiegel een bloedglucosemeting moet worden uitgevoerd. Therapie-aanpassingen dienen altijd te worden gebaseerd op metingen die zijn verkregen met behulp van een bloedglucosemeter voor thuisgebruik, niet op de CGM-systeemwaarden.
 • ** Interne gegevens opgeslagen; Medtronic Minimed, Inc

De Guardian® 2 Link-zender is alleen compatibel met de MiniMed® 640G-insulinepomp.

De MiniLink™-zender is compatibel met het MiniMed Paradigm® Veo™-systeem en het Guardian® REAL-Time CGM-systeem

 

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is op geen enkele wijze bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. De weergegeven gebruikerservaringen zijn specifiek voor een bepaalde gebruiker. Het resultaat van de behandeling kan van gebruiker tot gebruiker verschillen. Neem altijd contact op met uw arts over de diagnose en behandeling en zorg dat u het advies van uw arts begrijpt en opvolgt. Medtronic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor letsel of schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt of waarvan beweerd wordt dat deze direct of indirect veroorzaakt wordt door de informatie op deze website. Bekijk de gebruiksinstructies van het product voor een opsomming van indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.
© 2016 N.V. Medtronic Belgium S.A. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gereproduceerd of gebruikt in enige vorm of op enige wijze zonder toestemming van N.V. Medtronic Belgium S.A.
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite en CareLink zijn handelsmerken van Medtronic, Inc. en CONTOUR is een gedeponeerd handelsmerk van Ascensia Diabetes Care.