Bij hypo's

Het minimaliseren van hypo's

PAGINA HOOGTEPUNTEN

  • De uitdaging om de HbA1c-waarde laag te houden, zonder het risico op hypo's te vergroten
HbA1c: een belangrijke maatstaf om te bekijken hoe effectief diabetes onder controle gehouden wordt. De gemiddelde bloedglucosewaarden tijdens de afgelopen 2-3 maanden worden gebruikt om de mate van controle vast te stellen.
 
Het DCCT-onderzoek (Diabetes Control and Complications Trial) bevestigt dat een verlaging van de HbA1C-waarde met slechts 1% het risico op microvasculaire complicaties met tot wel 40% kan verkleinen.* De HbA1C-waarde dient 3 tot 4 keer per jaar door een arts gecontroleerd te worden, ten einde deze waarde lager dan 7% (53 mmol/L) of op een door je arts vastgestelde streefwaarde te houden.*

Normale bloedglucosewaarden variëren tussen 4,0 en 7,8 mmol/L (72 tot 141 mg/dl), waarbij je kunt overwegen om deze streefwaarden te managen aan de hand van zelfcontrole van bloedglucosewaarden met behulp van een bloedglucosemeter.

 
Veel mensen vinden het een uitdaging om de HbA1C-waarde laag te houden zonder het risico op hypoglykemie te vergroten. Insulinepomptherapie stelt hen in staat de insulinebehoefte onmiddellijk aan te passen.

Wat zal ik zeggen? Nu ik de pomp gebruik, beheerst diabetes niet langer meer mijn leven, maar ik heb mijn diabetes onder controle.

- TERESA

Veel mensen vinden het een uitdaging om de HbA1c-waarde laag te houden zonder het risico op hypoglykemie te vergroten. Insulinepomptherapie stelt hen in staat de insulinebehoefte onmiddellijk aan te passen.

Het onder controle krijgen van bloedglucosewaarden is daarom belangrijk. Enkele manieren om dit te realiseren, met zo min mogelijk risico op hypoglykemie zijn:
  • Insuline regelmatig in kleine hoeveelheden doseren.*
  • Bloedglucosewaarden in balans houden voorafgaand aan en na het sporten
  • Insulinedoseringen aanpassen aan het koolhydraatgehalte van maaltijden
  • Insulinedoseringen afstemmen op dagelijkse activiteiten
  • Weten wanneer en hoe je moet ingrijpen door de bloedglucosewaarden gedurende de dag in de gaten te houden

Het kan een uitdaging vormen om de HbA1c streefwaarde te bereiken en te behouden, en tegelijkertijd het risico op hypoglykemie zo klein mogelijk te houden. Insulinepomptherapie maakt het mogelijk de insulinebehoefte ieder uur aan te passen aan de lichamelijke behoeften.

Wat kan iemand met type 1 diabetes nog meer doen om hypoglykemie te reduceren?

REFERENTIES

  • * Referenties worden opgeslagen en zijn beschikbaar op verzoek; neem contact op met uw plaatselijke Medtronic-vertegenwoordiger voor een kopie.

 

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is op geen enkele wijze bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. De weergegeven gebruikerservaringen zijn specifiek voor een bepaalde gebruiker. Het resultaat van de behandeling kan van gebruiker tot gebruiker verschillen. Neem altijd contact op met uw arts over de diagnose en behandeling en zorg dat u het advies van uw arts begrijpt en opvolgt. Medtronic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor letsel of schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt of waarvan beweerd wordt dat deze direct of indirect veroorzaakt wordt door de informatie op deze website. Bekijk de gebruiksinstructies van het product voor een opsomming van indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.
© 2016 N.V. Medtronic Belgium S.A. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gereproduceerd of gebruikt in enige vorm of op enige wijze zonder toestemming van N.V. Medtronic Belgium S.A.
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite en CareLink zijn handelsmerken van Medtronic, Inc. en CONTOUR is een gedeponeerd handelsmerk van Ascensia Diabetes Care.