Bij lange termijn complicaties

Is een insulinepomp geschikt voor mij?

PAGINA HOOGTEPUNTEN

  • Extra functies van insulinepompen

Veel mensen met type 1 diabetes kunnen baat hebben bij insulinepomptherapie. Insulinepomptherapie kan een oplossing bieden in de volgende situaties:

  • Zorgen over complicaties op de lange termijn
  • De eerste symptomen van langetermijncomplicaties
  • Angst voor naalden
  • Moeilijkheden met het managen van pieken en dalen
  • Angst voor hypoglykemie, vooral ‘s nachts
  • HbA1c-waarden buiten het streefbereik
  • Verminderd bewustzijn door hypoglykemie
  • Behoefte aan meer flexibiliteit tijdens het dagelijks leven

De beste manier om de bloedglucosewaarden binnen het streefbereik te houden is door minimaal 4 keer per dag een vingerprikmeting te doen (zelfcontrole) en aan de hand daarvan aanpassingen door te voeren in de behandeling. Met behulp van de MiniMed® 640G-insulinepomp en de Bolus Wizard®−functie kunt u deze berekeningen laten uitvoeren en de nodige aanpassingen doen om de bloedglucosewaarden beter onder controle te krijgen.

Praat met je arts over insulinepomptherapie om erachter te komen of het voor jou een goede oplossing is.

Aanvullende opties voor de MiniMed® 640G-insulinepomp

De MiniMed 640G-insulinepomp is eveneens beschikbaar met geïntegreerde CGM-opties (Continue Glucosemonitoring) en CareLink® Personal Therapy Management-software.

De MiniMed 640G-insulinepomp, gekoppeld met CGM, is momenteel de enige insulinepomp die voorzien is van de SmartGuard® -functie die de impact van hypoglykemie* helpt verminderen. Als bloedglucosewaarden gevaarlijk laag worden, kan SmartGuard 30 minuten van tevoren voorspellen dat u de ondergrens nadert en insulinetoediening automatisch stopzetten. Als uw bloedglucosewaarden herstellen, wordt de insulinetoediening automatisch hervat. Dit vormt een groot voordeel ten opzichte van alleen vingerprikmetingen, omdat het MiniMed-systeem u waarschuwt voordat de vooraf ingestelde grenswaarden overschreden worden en de huidige glucosetrends toont.


REFERENTIES

  • * Referenties worden in archief bewaard en zijn op verzoek beschikbaar; neem contact op met je plaatselijke vertegenwoordiger van Medtronic.

 

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is op geen enkele wijze bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. De weergegeven gebruikerservaringen zijn specifiek voor een bepaalde gebruiker. Het resultaat van de behandeling kan van gebruiker tot gebruiker verschillen. Neem altijd contact op met uw arts over de diagnose en behandeling en zorg dat u het advies van uw arts begrijpt en opvolgt. Medtronic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor letsel of schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt of waarvan beweerd wordt dat deze direct of indirect veroorzaakt wordt door de informatie op deze website. Bekijk de gebruiksinstructies van het product voor een opsomming van indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.
© 2016 N.V. Medtronic Belgium S.A. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gereproduceerd of gebruikt in enige vorm of op enige wijze zonder toestemming van N.V. Medtronic Belgium S.A.
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite en CareLink zijn handelsmerken van Medtronic, Inc. en CONTOUR is een gedeponeerd handelsmerk van Ascensia Diabetes Care.