Leven met een insulinepomp

Diabetes en lichaamsbeweging

Voor veel mensen is sport een belangrijk onderdeel van hun leven. Diabetes hoeft hier geen verandering in te brengen. Sporten kan zelfs een belangrijke rol spelen in je diabetesmanagement. Sporten stimuleert de bloedsomloop waardoor de kans op hartziekten wordt verkleind en je beter op gewicht blijft.
 
Om tijdens het sporten de diabetes goed onder controle te houden, is extra aandacht en een goede planning vereist.

 

PAGINA HOOGTEPUNTEN

 • Begrijp de rol die lichaamsbeweging speelt bij het onder controle houden van diabetes
 • Lees over pompgebruiker Lydia
 • Ontdek hoe een insulinepomp helpt om diabetes onder controle te houden
 


Toen bij mij de diagnose type 1 diabetes werd gesteld, wist ik dat ik nog harder zou moeten werken om iets te bereiken. Ik ben altijd blijven sporten en kom nog altijd uit voor het Nederlands vrouwen karateteam. Ik heb lang moeten zoeken, maar ik heb de balans gevonden tussen diabetes en de rest van mijn leven dat onder andere bestaat uit sporten en werken.

- LYDIA

Bloedglucosewaarden onder controle houden

Om diabetes onder controle te houden, moeten veel verschillende factoren in overweging worden genomen, denk hierbij aan bloedglucosemonitoring, inname van koolhydraten, fysieke activiteiten en de insulinebehoefte.
 
Het kan een uitdaging vormen om de HbA1c-streefwaarde te bereiken en te behouden, en tegelijkertijd het risico op hyperglykemie zo klein mogelijk te houden. Door de behoeften van het lichaam en de invloed van fysieke inspanning te begrijpen en door te leren hoe je de bloedglucosewaarden binnen de aanbevolen streefwaarden kunt houden, is het mogelijk om je diabetes onder controle te krijgen. 
 
HbA1c een belangrijke maatstaf om te bekijken hoe effectief diabetes onder controle gehouden wordt. De gemiddelde bloedglucosewaarden tijdens de afgelopen 2-3 maanden wordt gebruikt om de mate van controle vast te stellen.
 
Tijdens het sporten zijn er veel factoren die je bloedglucosewaarden kunnen beïnvloeden, zoals de intensiviteit van de inspanning, de hoeveelheid insuline in het lichaam, de inname van koolhydraten en de lichamelijke conditie. Het is belangrijk dat je deze factoren met je arts bespreekt, om te bekijken wat je mogelijk moet aanpassen om je diabetes onder controle te houden.

Hoe kunnen mensen met type 1 diabetes hun bloedglucosewaarden beter onder controle houden en tegelijkertijd flexibel zijn tijdens het sporten?

Diabetes, sporten en insulinepompen

Het beter onder controle houden van bloedglucosewaarden vormt een uitdaging. Om deze het hoofd te bieden, vertrouwen veel mensen met type 1 diabetes op een insulinepomp.
 
Een insulinepomp is een klein apparaat, zo groot als een mobiele telefoon, dat gemakkelijk aan een riem gedragen kan worden, in een broek- of jaszak past of zelfs aan een bh vastgemaakt kan worden.
 
Een insulinepomp geeft dag en nacht kleine hoeveelheden snelwerkende insuline af. Op deze manier kan een insulinepomp jou en je arts helpen bij het beter nabootsen van de manier waarop een gezonde alvleesklier basale insuline afgeeft aan het lichaam. De pomp helpt je beter om te gaan met de behoefte aan aanpassing van de insulinedosering, voornamelijk na maaltijden en ´s nachts. Zo helpt de insulinepomp je om een betere controle te krijgen over je bloedglucosewaarden.
 
In plaats van regelmatige injecties, hoef je bij insulinepomptherapie alleen elke paar dagen de infusieset te verwisselen. Klinische studies* bevestigen dat type 1-patiënten, van alle leeftijden, die gebruik maken van insulinepomptherapie een verbetering in hun kwaliteit van leven zien.
 

Dankzij de insulinepomp kan ik mijn leven leiden zoals ik dat wil. Ik volg elke avond mijn normale trainingsschema en mijn insulinepomp is daarop ingesteld. Op deze manier kan ik mijn bloedglucosewaarden vóór en na de training veel beter regelen.

- LYDIA

 


Hoe helpt de MiniMed® 640G-insulinepomp bloedglucosewaarden onder controle te houden?

De MiniMed® 640G-insulinepomp zorgt voor een goede controle van bloedglucosewaarden omdat elke insulineafgifte aangepast kan worden aan de lichamelijke behoefte, waardoor het risico op hypers en hypo’s verkleind wordt. Met insulinepomptherapie kunnen de gebruikers profiteren van:
 
 • Gemakkelijke dosering:
  het berekenen van de insulinebehoefte kan een ingewikkelde opgave zijn, waarbij uiteenlopende aspecten in overweging moeten worden genomen. De ingebouwde Bolus Wizard®-functie van de MiniMed® 640G-insulinepomp zorgt voor een nauwkeurige berekening van de dosering. Om de juiste dosering te bepalen, houdt deze functie rekening met de in het lichaam aanwezige insuline, de huidige bloedglucosewaarden, de inname van koolhydraten en persoonlijke instellingen.
 • Minder injecties:
  gedurende de dag worden nauwkeurige hoeveelheden snelwerkende insuline afgegeven door de infusieset. Deze set moet elke 2 tot 3 dagen verwisseld worden.
 • Grote flexibiliteit:
  met de MiniMed® 640G-insulinepomp kun je insulinedoseringen onmiddellijk aanpassen wanneer je gaat sporten, als je ziek bent of om kleine bolussen af te geven voordat je een tussendoortje neemt. Dit kun je gemakkelijk doen door op de knop te drukken. Er is zelfs een optie voor tijdelijke basale waarden om de basale insulinewaarde proportioneel te verlagen. Deze optie kan bijvoorbeeld gebruikt worden tijdens het sporten.
 • Groot gebruiksgemak:
  de MiniMed® 640G-insulinepomp beschikt bovendien over een draadloze bloedglucosemeter. Deze meter verstuurt automatisch bloedglucosewaarden naar de pomp, waardoor de Bolus Wizard nauwkeurige berekeningen kan maken. Bovendien slaat de meter deze informatie samen met je insulinedoseringen op in een digitaal logboek.

Wanneer is een insulinepomp een goede oplossing voor mij? 

Veel mensen met type 1 diabetes kunnen baat hebben bij insulinepomptherapie. Insulinepomptherapie kan een oplossing bieden in de volgende situaties:
 
 • Zorgen over complicaties op de lange termijn
 • De eerste symptomen van langetermijncomplicaties
 • Angst voor naalden
 • Moeilijkheden met het managen van pieken en dalen
 • Angst voor hypoglykemie, vooral 's nachts
 • HbA1c-waarden buiten het streefbereik
 • Verminderd bewustzijn door hypoglykemie
 • Op zoek naar meer flexibiliteit tijdens het dagelijks leven

De beste manier om de bloedglucosewaarden binnen het streefbereik te houden is door minimaal 4 keer per dag een vingerprikmeting te doen (zelfcontrole) en aan de hand daarvan aanpassingen door te voeren in de behandeling. Met behulp van de MiniMed® 640G-insulinepomp en de Bolus Wizard®−functie kunt u deze berekeningen laten uitvoeren en de nodige aanpassingen doen om de bloedglucosewaarden beter onder controle te krijgen.

Aanvullende opties voor de MiniMed® 640G-insulinepomp

De MiniMed 640G-insulinepomp  is eveneens beschikbaar met geïntegreerde CGM-opties (Continue Glucosemonitoring) en CareLink® Personal Therapy Management-software.

De MiniMed 640G-insulinepomp, gekoppeld met CGM, is momenteel de enige insulinepomp die voorzien is van de SmartGuard® -functie die de impact van hypoglykemie* helpt verminderen. Als bloedglucosewaarden gevaarlijk laag worden, kan SmartGuard 30 minuten van tevoren voorspellen dat u de ondergrens nadert en insulinetoediening automatisch stopzetten. Als uw bloedglucosewaarden herstellen, wordt de insulinetoediening automatisch hervat. Dit vormt een groot voordeel ten opzichte van alleen vingerprikmetingen, omdat het MiniMed-systeem u waarschuwt voordat de vooraf ingestelde grenswaarden overschreden worden en de huidige glucosetrends toont.


 

REFERENTIES

 • * Referenties worden opgeslagen en zijn beschikbaar op verzoek; neem contact op met uw plaatselijke Medtronic-vertegenwoordiger voor een kopie.

 

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is op geen enkele wijze bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. De weergegeven gebruikerservaringen zijn specifiek voor een bepaalde gebruiker. Het resultaat van de behandeling kan van gebruiker tot gebruiker verschillen. Neem altijd contact op met uw arts over de diagnose en behandeling en zorg dat u het advies van uw arts begrijpt en opvolgt. Medtronic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor letsel of schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt of waarvan beweerd wordt dat deze direct of indirect veroorzaakt wordt door de informatie op deze website. Bekijk de gebruiksinstructies van het product voor een opsomming van indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.
© 2016 N.V. Medtronic Belgium S.A. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gereproduceerd of gebruikt in enige vorm of op enige wijze zonder toestemming van N.V. Medtronic Belgium S.A.
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite en CareLink zijn handelsmerken van Medtronic, Inc. en CONTOUR is een gedeponeerd handelsmerk van Ascensia Diabetes Care.