Leven met een insulinepomp

Diabetes en dieet

Het begrijpen van diabetes en de invloed die je voeding op de bloedglucosewaarden heeft, vormen een belangrijk deel van je diabetesmanagement. Er wordt in het algemeen geen apart dieet voorgeschreven aan mensen met diabetes, maar alle voedingsmiddelen hebben invloed op de bloedglucosewaarden. Om je diabetes goed onder controle te houden, zijn een voedingsplan, het begrijpen van de impact van koolhydraten en het regelmatig controleren van je bloedglucosewaarde zeer belangrijk.
 
Koolhydraten tellen is een manier waarop je je voeding kunt plannen. Wanneer je dit onder knie hebt, wordt bijna volledig aan de insulinebehoefte voldaan en dit biedt meer vrijheid in de keuze voor bepaalde voedingsmiddelen.

PAGINA HOOGTEPUNTEN

 • Begrijp de impact die koolhydraten hebben op het onder controle houden van diabetes
 • Lees over pompgebruiker Fabienne
 • Ontdek hoe een insulinepomp helpt om diabetes onder controle te houden


Toen mijn diagnose werd gesteld, was mijn HbA1c 11% (97 mmol/L)! Ik behandelde mijn diabetes zonder dat ik koolhydraten telde en daarom moest ik iedere dag, tot vervelens toe, dezelfde hoeveelheid koolhydraten en groenten eten. Toen ik wel de hoeveelheid koolhydraten ging tellen, was dat een hele verbetering. Daarna ben ik een insulinepomp gaan gebruiken. Zo bleek ik mijn diabetes beter onder controle te kunnen houden. Na drie maanden was mijn HbA1c gedaald van 8% tot 5,6%! Nu eet ik weer normaal zoals ieder ander en in een restaurant kan ik bestellen wat ik lekker vind. Als ik ga eten, hoef ik mezelf alleen maar een bolus te geven zonder dat ik mezelf hoef te spuiten. Met een insulinepomp kan ik mijn diabetes beter onder controle houden!

- FABIENNE

Alle voedingsmiddelen kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën: proteïnen, vetten of koolhydraten. Van deze drie hebben koolhydraten de meeste invloed op de bloedglucosewaarden. Wanneer koolhydraten worden verteerd, wordt dit omgezet in glucose (suiker). De glucose wordt afgegeven aan de bloedstroom, waardoor de bloedglucosewaarde stijgt. Dit gebeurt binnen 15 minuten nadat iemand iets gegeten heeft. Het lichaam heeft insuline nodig om de glucose vanuit de bloedstroom over te brengen naar de cellen.
 
Als je weet hoe je koolhydraten moet tellen, is het eenvoudiger om de benodigde hoeveelheid insuline te bepalen.
 

Welke voedingsmiddelen bevatten koolhydraten?

 • Zetmeel: in brood, granen, rijst en pasta
 • Groente met zetmeel: aardappelen, erwten, bonen en maïs
 • Fruit en vruchtensappen
 • Melk en yoghurt
 • Zoetigheden: honing, suiker, siroop, snoep, sportdrankjes, koekjes, cake, gebak, ijs en desserts

Twee manieren om koolhydraten te tellen:

 • Uitwisselingssysteem voor koolhydraten:
  dit systeem is gebaseerd op porties die elk 15 gram koolhydraten bevatten. Elke 15 gram kan worden "uitgewisseld" met een koolhydraat uit een groep van je keuze.
 • Tellen van koolhydraten per gram:
  hierbij tel je de hoeveelheid koolhydraten in gram per maaltijd. Etiketten, lijsten met voedingsmiddelen en boeken over voedingsplannen kunnen je helpen bij het tellen van de koolhydraten.

Een sneetje brood in Frankrijk heeft een ander effect dan in de Verenigde Staten of Nepal. Met mijn insulinepomp kon ik mijn bolustoediening aanpassen en dat maakte het een stuk gemakkelijker

- DELPHINE

Bloedglucosewaarden onder controle houden

Om diabetes onder controle te houden, moeten veel verschillende factoren in overweging worden genomen, denk hierbij aan bloedglucosemonitoring, inname van koolhydraten, fysieke activiteiten en de insulinebehoefte.

Door de behoeften van het lichaam en de invloed van voeding te begrijpen en door te leren hoe je de bloedglucosewaarden binnen de aanbevolen streefwaarden kunt houden, is het mogelijk om je diabetes onder controle te krijgen. Het kan een uitdaging vormen om de HbA1c-streefwaarde te bereiken en te behouden, en tegelijkertijd het risico op hypoglykemie zo klein mogelijk te houden.

HbA1c: een belangrijke maatstaf om te bekijken hoe effectief diabetes onder controle gehouden wordt. De gemiddelde bloedglucosewaarden tijdens de afgelopen 2-3 maanden wordt gebruikt om de mate van controle vast te stellen.

Hoe kunnen mensen met type 1 diabetes hun bloedglucosewaarden beter onder controle houden en de vrijheid hebben om te eten wat ze willen?

Diabetes, eten en insulinepompen

Eten speelt een centrale rol bij het onder controle houden van bloedglucosewaarden en diabetes. Met een insulinepomp is het samenstellen van een maaltijd eenvoudig en heb je vrijheid als je pas later eet of niet eet of juist gevarieerd eet.

Een insulinepomp is een klein apparaat, zo groot als een mobiele telefoon, dat gemakkelijk aan een riem gedragen kan worden, in een broek- of jaszak past of zelfs aan een bh vastgemaakt kan worden.

Een insulinepomp geeft dag en nacht kleine hoeveelheden snelwerkende insuline af. Op deze manier kan een insulinepomp jou en je arts helpen bij het beter nabootsen van de manier waarop een gezonde alvleesklier basale insuline afgeeft aan het lichaam. De pomp helpt je beter om te gaan met de behoefte aan aanpassing van de insulinedosering, voornamelijk na maaltijden en ´s nachts. Zo helpt de insulinepomp je om een betere controle te krijgen over je bloedglucosewaarden.

Klinische studies1 bevestigen dat type 1-patiënten, van alle leeftijden, die gebruik maken van insulinepomptherapie een verbetering in hun kwaliteit van leven zien.

Toen ik begon met MDI, zette ik op gezette tijden 2 injecties met langwerkende insuline. Ik moest daarom altijd vroeg opstaan, ook in het weekend. Ik telde geen koolhydraten en moest bij maaltijden elke dag dezelfde hoeveelheden eten. Dat was nogal saai. Nu ik de koolhydraten wél tel en de Bolus Wizard op mijn pomp gebruik kan ik me eerlijk gezegd niet meer voorstellen hoe ik dat vroeger deed!

- FABIENNE

 


Hoe helpt de MiniMed® 640G-insulinepomp bloedglucosewaarden onder controle te houden?

De MiniMed® 640G-insulinepomp zorgt voor een goede controle van bloedglucosewaarden omdat elke insulineafgifte aangepast kan worden aan de lichamelijke behoefte, waardoor het risico op hypers en hypo’s verkleind wordt. Met insulinepomptherapie kunnen de gebruikers profiteren van:

 • Gemakkelijke dosering:
  het berekenen van de insulinebehoefte kan een ingewikkelde opgave zijn, waarbij uiteenlopende aspecten in overweging moeten worden genomen. De ingebouwde Bolus Wizard®-functie van de MiniMed 640G-insulinepomp zorgt voor een nauwkeurige berekening van de dosering. Om de juiste dosering te bepalen, houdt deze functie rekening met de in het lichaam aanwezige insuline, de huidige bloedglucosewaarden, de inname van koolhydraten en persoonlijke instellingen.
 • Minder injecties:
  gedurende de dag worden nauwkeurige hoeveelheden snelwerkende insuline afgegeven door de infusieset. Deze set moet elke 2 tot 3 dagen verwisseld worden.
 • Grote flexibiliteit:
  met de MiniMed 640G-insulinepomp kun je insulinedoseringen onmiddellijk aanpassen wanneer je gaat sporten, als je ziek bent of om kleine bolussen af te geven voordat je een tussendoortje neemt. Dit kun je gemakkelijk doen door op de knop te drukken. Er is zelfs een optie voor tijdelijke basale waarden om de basale insulinewaarde proportioneel te verlagen. Deze optie kan bijvoorbeeld gebruikt worden tijdens het sporten.
 • Groot gebruiksgemak:
  de MiniMed 640G-insulinepomp beschikt bovendien over een draadloze bloedglucosemeter. Deze meter verstuurt automatisch bloedglucosewaarden naar de pomp, waardoor de Bolus Wizard nauwkeurige berekeningen kan maken. Bovendien slaat de meter deze informatie samen met je insulinedoseringen op in een digitaal logboek.

Wanneer is een insulinepomp een goede oplossing voor mij?

Veel mensen met type 1 diabetes kunnen baat hebben bij insulinepomptherapie. Insulinepomptherapie kan een oplossing bieden in de volgende situaties:

 • Zorgen over complicaties op de lange termijn
 • De eerste symptomen van langetermijncomplicaties
 • Angst voor naalden
 • Moeilijkheden met het managen van pieken en dalen
 • Angst voor hypoglykemie, vooral ‘s nachtst
 • HbA1c-waarden buiten het streefbereik
 • Verminderd bewustzijn door hypoglykemie
 • Behoefte aan meer flexibiliteit tijdens het dagelijks leven

De beste manier om de bloedglucosewaarden binnen het streefbereik te houden is door minimaal 4 keer per dag een vingerprikmeting te doen (zelfcontrole) en aan de hand daarvan aanpassingen door te voeren in de behandeling. Met behulp van de MiniMed® 640G-insulinepomp en de Bolus Wizard®−functie kunt u deze berekeningen laten uitvoeren en de nodige aanpassingen doen om de bloedglucosewaarden beter onder controle te krijgen.

Aanvullende opties voor de MiniMed® 640G-insulinepomp

De MiniMed 640G-insulinepomp  is eveneens beschikbaar met geïntegreerde CGM-opties (Continue Glucosemonitoring) en CareLink® Personal Therapy Management-software.

De MiniMed 640G-insulinepomp, gekoppeld met CGM, is momenteel de enige insulinepomp die voorzien is van de SmartGuard®-functie die de impact van hypoglykemie* helpt verminderen. Als bloedglucosewaarden gevaarlijk laag worden, kan SmartGuard 30 minuten van tevoren voorspellen dat u de ondergrens nadert en insulinetoediening automatisch stopzetten. Als uw bloedglucosewaarden herstellen, wordt de insulinetoediening automatisch hervat. Dit vormt een groot voordeel ten opzichte van alleen vingerprikmetingen, omdat het MiniMed-systeem u waarschuwt voordat de vooraf ingestelde grenswaarden overschreden worden en de huidige glucosetrends toont.


REFERENTIES

 • 1 Referenties worden in archief bewaard en zijn op verzoek beschikbaar; neem contact op met je plaatselijke vertegenwoordiger van Medtronic.

 

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is op geen enkele wijze bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. De weergegeven gebruikerservaringen zijn specifiek voor een bepaalde gebruiker. Het resultaat van de behandeling kan van gebruiker tot gebruiker verschillen. Neem altijd contact op met uw arts over de diagnose en behandeling en zorg dat u het advies van uw arts begrijpt en opvolgt. Medtronic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor letsel of schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt of waarvan beweerd wordt dat deze direct of indirect veroorzaakt wordt door de informatie op deze website. Bekijk de gebruiksinstructies van het product voor een opsomming van indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.
© 2016 N.V. Medtronic Belgium S.A. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gereproduceerd of gebruikt in enige vorm of op enige wijze zonder toestemming van N.V. Medtronic Belgium S.A.
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite en CareLink zijn handelsmerken van Medtronic, Inc. en CONTOUR is een gedeponeerd handelsmerk van Ascensia Diabetes Care.