Bij zwangerschap

Bloedglucosewaarden onder controle houden tijdens de zwangerschap

PAGINA HOOGTEPUNTEN

 • Veranderingen in insulinebehoeften tijdens de zwangerschap
 • Voor de bevruchting en het eerste trimester
  Door voorafgaand aan en tijdens de zwangerschap de bloedglucosewaarden zo goed mogelijk onder controle te houden, reduceert u het risico op complicaties voor de baby. Het is echter ook een periode met een verhoogd risico op hypoglykemie bij de moeder, dus de insulinedoses kunnen lager worden naarmate het eerste trimester vordert.
 • Tweede trimester
  In dit stadium is de placenta volledig ontwikkeld, terwijl hormoonspiegels gestaag beginnen te stijgen, hetgeen insulinebehoeften eveneens doet toenemen. Voornamelijk de bolussen voorafgaand aan maaltijden dienen verhoogd te worden om de glucosewaarden na maaltijden strak onder controle te houden.
 • Derde trimester
  Omdat tijdens de laatste fase van de zwangerschap insuline langzamer wordt opgenomen wordt en minder effectief kan zijn bij het verlagen van bloedglucosewaarden, is het nodig om eerder grote doses toe te dienen, tot wel 30 tot 40 minuten voor de maaltijd. De glucosewaarden strak onder controle houden tijdens het laatste verbetert de orgaanontwikkeling bij baby's, zorgt voor een normaal geboortegewicht en verkleint het risico op hypoglykemie bij de pasgeboren baby.
 • Weeën and bevalling
  Tijdens de bevalling worden de bloedglucosewaarden streng gecontroleerd om ervoor te zorgen dat deze binnen het streefbereik blijven. Er zijn wellicht kleine insulinebolussen nodig. Veel vrouwen kiezen ervoor hun insulinepomp te blijven gebruiken tijdens de bevalling.
  Onmiddellijk na de bevalling en tot 24 uur na de bevalling kunnen insulinebehoeften aanzienlijk afnemen en bloedglucosedoelwaarden wijzigen.
 • Terug thuis
  Uw leven aanpassen aan de nieuwe baby betekent vaak een onvoorspelbaar slaap- en eetpatroon, hetgeen een uitdaging kan zijn als u te maken hebt met diabetes.
  Bij moeders die borstvoeding geven kunnen de bloedglucosewaarden snel dalen na het voeden, waardoor het belangrijk is deze waarden regelmatig te controleren en insulinedoses indien nodig te verlagen.

Na een maand insulinepomptherapie daalde mijn HbA1c-waarde van 8,3 naar 6,2 én ik kwam erachter dat ik zwanger was! De overstap naar insulinepomptherapie zorgde voor een betere glykemische controle en voor een nieuwe mate van vrijheid die ik nooit had gedacht te kunnen bereiken!

- MARIA

Een lagere HbA1c-waarde helpt complicaties te verminderen

HbA1c: een belangrijke manier om te meten hoe effectief diabetes gereguleerd wordt, door de hoeveelheid glucose te meten die zich aan elke rode bloedcel heeft gehecht gedurende de voorafgaande 2 tot 3 maanden, om te bepalen in welke mate de diabetes onder controle wordt gehouden.
 
Het strikt onder controle houden van bloedglucosewaarden is gedurende de zwangerschap één van de doelen voor alle vrouwen met type 1 diabetes. De HbA1c-waarde dient elke 3 maanden gecontroleerd te worden teneinde deze onder 7% (53 mmol/L) te houden, of onder de door de huisarts bepaalde doelwaarde*.
 
Om deze reden vinden vrouwen het vaak nodig hun therapie te intensiveren om zonder hypoglykemie hun glykemische doelen te bereiken. Dit kan het volgende omvatten:
 
 • Kleine correctiebolussen gedurende de dag als de waarde buiten het bereik ligt, waardoor meer injecties nodig zijn.
 • Nauwkeurigere insulinedoses voorafgaand aan maaltijden om de strakke bloedglucosewaarden na maaltijden te handhaven en extra correcties te voorkomen.
 • Bloedglucosewaarden regelmatig controleren om eventuele aanpassingen op te baseren.

Hoe kan een vrouw met type 1 diabetes die zwanger wil worden, of al zwanger is, haar bloedglucosewaarden beter onder strikte controle houden, terwijl de hormoonwaarden in haar lichaam voortdurend veranderen?

REFERENTIES

 • * Referenties worden opgeslagen en zijn beschikbaar op verzoek; neem contact op met uw plaatselijke Medtronic-vertegenwoordiger voor een kopie.

 

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is op geen enkele wijze bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. De weergegeven gebruikerservaringen zijn specifiek voor een bepaalde gebruiker. Het resultaat van de behandeling kan van gebruiker tot gebruiker verschillen. Neem altijd contact op met uw arts over de diagnose en behandeling en zorg dat u het advies van uw arts begrijpt en opvolgt. Medtronic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor letsel of schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt of waarvan beweerd wordt dat deze direct of indirect veroorzaakt wordt door de informatie op deze website. Bekijk de gebruiksinstructies van het product voor een opsomming van indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.
© 2016 N.V. Medtronic Belgium S.A. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gereproduceerd of gebruikt in enige vorm of op enige wijze zonder toestemming van N.V. Medtronic Belgium S.A.
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite en CareLink zijn handelsmerken van Medtronic, Inc. en CONTOUR is een gedeponeerd handelsmerk van Ascensia Diabetes Care.