Bij lange termijn complicaties

Bloedglucosewaarden meten en het risico op complicaties reduceren

PAGINA HOOGTEPUNTEN

  • Het onder controle houden van bloedglucosewaarden vormt de sleutel tot het verminderen van complicaties.

HbA1c: een belangrijke manier om te meten hoe effectief diabetes gereguleerd wordt door de hoeveelheid glucose te meten die zich aan elke rode bloedcel heeft gehecht gedurende de voorafgaande 2 tot 3 maanden, om te bepalen in welke mate de diabetes onder controle wordt gehouden.

De DCCT-studie (Diabetes Control and Complications Trial) bevestigde dat het verlagen van de HbA1c-waarde met slechts 1% het risico op microvasculaire complicaties met tot wel 40% kan verlagen.* De HbA1c-waarde dient elke 3 maanden gecontroleerd te worden teneinde deze onder 7% (53 mmol/L) te houden, of onder de door de huisarts bepaalde doelwaarde.*

Normale glucosewaarden variëren tussen 4,0 en 7,8 mmol/L. U kunt ervoor kiezen om deze doelwaarden in het dagelijks leven te bereiken aan de hand van zelfcontrole van bloedglucosewaarden (SMBG) met behulp van een persoonlijke glucosemeter.*

 

Hypoglykemie (“hypo's”) houdt in dat bloedglucosewaarden dalen tot onder 3,5 mmol/L, maar de exacte waarde kan verschillen per persoon. In geval van lichte hypoglykemie zijn de symptomen te voelen. Er kan dan actie ondernomen worden door iets te eten of drinken wat koolhydraten bevat. Zware hypoglykemie vereist hulp van een ander persoon en wellicht zelfs behandeling in het ziekenhuis.
 
Hyperglykemie (“hypers”) houdt in dat bloedglucosewaarden zich boven een waarde van 11,1 mmol/Lbevinden, maar dit kan verschillen per persoon. Bloedglucosewaarden boven 15% mmol/L dienen snel behandeld te worden om acute complicaties te voorkomen.
 
Het kan een uitdaging zijn de HbA1c-streefwaarde te bereiken en handhaven, terwijl het risico op hypoglykemie beperkt wordt. Met insulinepomptherapie is het mogelijk de insulinevereisten aan te passen aan de behoeften per uur van het lichaam.
 
Het zorgvuldig onder controle houden van bloedglucosewaarden kan het risico op complicaties aanzienlijk verlagen. Wanneer de HbA1c-waarde met slechts 1% daalt, dan kan dat resulteren in een risicoreductie van:*
 
  • Retinopathie (oogbeschadiging) met 38%
  • Nefropathie (nierbeschadiging) met 28%
  • Neuropathie (zenuwbeschadiging) met 28%
  • Cardiovasculaire gebeurtenis (hartaanval of beroerte) met 57%
 

Welke mogelijkheden zijn er voor iemand met type 1 diabetes die zich zorgen maakt over complicaties, om de risico’s en zorgen te verminderen?

REFERENTIES

  • * Referenties worden in archief bewaard en zijn op verzoek beschikbaar; neem contact op met je plaatselijke vertegenwoordiger van Medtronic..

 

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is op geen enkele wijze bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. De weergegeven gebruikerservaringen zijn specifiek voor een bepaalde gebruiker. Het resultaat van de behandeling kan van gebruiker tot gebruiker verschillen. Neem altijd contact op met uw arts over de diagnose en behandeling en zorg dat u het advies van uw arts begrijpt en opvolgt. Medtronic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor letsel of schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt of waarvan beweerd wordt dat deze direct of indirect veroorzaakt wordt door de informatie op deze website. Bekijk de gebruiksinstructies van het product voor een opsomming van indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.
© 2016 N.V. Medtronic Belgium S.A. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gereproduceerd of gebruikt in enige vorm of op enige wijze zonder toestemming van N.V. Medtronic Belgium S.A.
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite en CareLink zijn handelsmerken van Medtronic, Inc. en CONTOUR is een gedeponeerd handelsmerk van Ascensia Diabetes Care.