Bij zwangerschap

Voor vrouwen met diabetes type 1 die zwanger willen worden of die op het punt staan te bevallen, zijn een goede planning en voorbereiding onmisbaar. Ze zullen ongetwijfeld veel vragen hebben.
 
Wanneer besloten wordt tot gezinsuitbreiding, is de gezondheid van hun toekomstige kind de eerste zorg van een aanstaande ouder met type 1 diabetes. Het onder controle houden van bloedglucosewaarden is belangrijk voor een gezonde zwangerschap. Dit kan tijdens de zwangerschap een uitdaging vormen door voortdurend schommelende hormoonwaarden.
 
Lees de uit het leven gegrepen verhalen van andere vrouwen met type 1 diabetes en ontdek hoe zij een gelukkige zwangerschap doormaakten door hun bloedglucosewaarden beter onder controle te houden.

Verhalen van gebruikers

Bij zwangerschap

Maria Carmela, met haar pomp heeft ze sinds 2012 een betere controle

Toen ik met de gedachte liep zwanger te willen worden, bestond mijn behandeling al 17 jaar uit meerdere dagelijkse injecties. Om complicaties tijdens mijn zwangerschap te voorkomen, moest ik van mijn behandelaar mijn HbA1c-waarde verlagen en zorgen voor stabiele bloedglucosewaarden. Om dit te bereiken, adviseerde hij me te starten met een insulinepomp. Met MDI was mijn HbA1c-waarde 8,3% (67,2 mmol/L), maar dankzij de pomptherapie is dit gedaald naar 6,4% (46,4 mmol/L). Niet lang daarna was ik zwanger. Voor de grap zeg ik wel eens dat mijn zoon een kind van mijn insulinepomp is. Ik ben heel dankbaar.

 

- MARIA CARMELA

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is op geen enkele wijze bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. De weergegeven gebruikerservaringen zijn specifiek voor een bepaalde gebruiker. Het resultaat van de behandeling kan van gebruiker tot gebruiker verschillen. Neem altijd contact op met uw arts over de diagnose en behandeling en zorg dat u het advies van uw arts begrijpt en opvolgt. Medtronic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor letsel of schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt of waarvan beweerd wordt dat deze direct of indirect veroorzaakt wordt door de informatie op deze website. Bekijk de gebruiksinstructies van het product voor een opsomming van indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.
© 2016 N.V. Medtronic Belgium S.A. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gereproduceerd of gebruikt in enige vorm of op enige wijze zonder toestemming van N.V. Medtronic Belgium S.A.
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite en CareLink zijn handelsmerken van Medtronic, Inc. en CONTOUR is een gedeponeerd handelsmerk van Ascensia Diabetes Care.