Bij lange termijn complicaties

Veel mensen met type 1 diabetes maken zich zorgen om mogelijke complicaties op lange termijn. Sommigen denken daar meteen na de diagnose aan en voor anderen begint dit pas als ze de eerste symptomen ervaren.
 
Lange perioden met hoge bloedglucosewaarden worden in verband gebracht met uiterst uiteenlopende soorten complicaties. Het bereiken van goede bloedglucosewaarden en een lage HbA1c-waarde zijn uiterst belangrijk om (langetermijn) complicaties te vertragen of te voorkomen, of de risico’s daarop te verminderen.*
 
Lees de uit het leven gegrepen verhalen van mensen met type 1 diabetes en ontdek hoe zij de controle steviger in handen hebben gekregen.

Verhalen van gebruikers

Bij lange termijn complicaties

Christian, met zijn pomp heeft hij sinds 2012 een betere controle

Toen ik gediagnosticeerd werd met diabetes was ik erg verdrietig. Op 20-jarige leeftijd had ik het gevoel dat al mijn dromen uit mijn handen glipten. Hoe meer ik over mijn aandoening te weten kwam, hoe banger ik werd voor de complicaties die op lange termijn kunnen ontstaan bij een slechte regulatie van bloedglucosewaarden. Met mijn pomp slaag ik er beter in om mijn bloedglucosewaarden onder controle te houden. Ik leef een gezond en actief leven en ik heb geen last van langetermijncomplicaties. Daar ben ik heel dankbaar voor.

- CHRISTIAN

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is op geen enkele wijze bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. De weergegeven gebruikerservaringen zijn specifiek voor een bepaalde gebruiker. Het resultaat van de behandeling kan van gebruiker tot gebruiker verschillen. Neem altijd contact op met uw arts over de diagnose en behandeling en zorg dat u het advies van uw arts begrijpt en opvolgt. Medtronic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor letsel of schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt of waarvan beweerd wordt dat deze direct of indirect veroorzaakt wordt door de informatie op deze website. Bekijk de gebruiksinstructies van het product voor een opsomming van indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.
© 2016 N.V. Medtronic Belgium S.A. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gereproduceerd of gebruikt in enige vorm of op enige wijze zonder toestemming van N.V. Medtronic Belgium S.A.
MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite en CareLink zijn handelsmerken van Medtronic, Inc. en CONTOUR is een gedeponeerd handelsmerk van Ascensia Diabetes Care.